Szimbolika, Álomfejtés

  • Nyomtatás

Szimbolika - Álomfejtés 

  
Minden jel lehet szimbólum és minden szimbólum egyben jelként is felfogható. Minden álom egyben szimbólum és minden szimbólum megjelenthet az álmainkban is. 
Az õskáosz, az anarchia, a másik véglet a rend, a harmónia. Az elõbb említett fogalmak gyakorlatilag a két véglet között cikázó jelrendszerek, melyekben eligazodásra, útkeresésre a címben említett tanfolyam ad lehetõséget. 
Az álmoknak és a szimbólumoknak – már jóval Freud és Jung munkássága elõtt – óriási jelentõsége volt a különbözõ vallásokban, törzsi hiedelmekben. A jelképrendszerek erõs hasonlóságot mutatnak, a jelenségek szükségszerûségei, törvényszerûségei mai életünkre is kihatnak. Az ember nem oldott meg semmit a kor technikai színvonalának emelésével, az atomok egyre kisebb részekre történõ bontásával, a világûr meghódításával. A jelek, a szimbólumok, az álmok jelenleg is útmutatók számunkra az õskáosztól, az anarchiától a rendezettségig, a harmóniáig. Ha azon az úton, melyen haladunk, - hiszen mindenki a saját útját járja – ha ismerjük ezeket a jeleket, akkor fel is tudjuk használni, és nagy a valószínûsége, hogy a saját utunkat megtalálva, azt végigjárva végrehajtjuk azon életfeladatot, melyért megszülettünk, azaz eleget tettünk a karmának. 
A szimbólumok és jelek nem tûrnek határokat, nem kötõdnek népcsoportokhoz, országhoz, minél õsibb, annál egyetemesebb. Az emberi fejlõdés pszichológiai genézisének állomásait tükrözi, és úgy ahogy Darwin, Lamarck, Linné munkásságának köszönhetõen megismertük azt, hogy az egyedfejlõdés során az egyed megismétli a törzsfejlõdés lépcsõit, vagyis a filogenézis és az ontogenézis egymástól elválaszthatatlan. Hasonlóképpen az egyed pszichéjének egyedfejlõdése megismétli az egész föld pszichéjének törzsfejlõdését. Ezért a jelek és szimbólumok, amelyeket megteremtünk, ill. megjelennek álmainkban, ezek mindig visszakapcsolódások az õshöz, az eredetihez, a valóhoz, a rendezetthez, a harmóniához. Ezek nélkül élni nem lehetséges. 
  
Dr. Taraczközi István