Tanúsítvány

  • Nyomtatás

A Magyar Természetgyógyászok Szövetsége tanúsítványa használatának feltételei 

 

 

  

Várjuk olyan elõadók pályázatát, akik szeretnék hallgatóiknak a szövetség tanúsítványát kiadni. Az tanúsítványt azok az elõadók igényelhetik, akik a Magyar Természetgyógyászok Szövetsége tagjai, érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkeznek, és az alábbi feltételekkel pályázatot nyújtanak be:
 

 - Szakmai önéletrajz fényképpel /iskolai végzettség, természetgyógyászati munkásság/;

 - Felsõfokú képesítést igazoló diplomája, megszerzett természetgyógyászati bizonyítványa, tanúsítványai fénymásolata;

 - Eddig megjelent könyve(i) egy példánya, folyóirat és újságcikkek másolata;

 - Az elõadás(ok) részletes, órákra lebontott tematikája /min. 2 gépelt oldal/;

 - Írásbeli nyilatkozat arról, hogy elõadásain a szövetség tagjainak min. 10% kedvezményt ad a részvételi díjból;

 - Nyilatkozat, hogy a kiadott, sorszámozott tanúsítványokról pontos nyilvántartást vezet, melyet megküld a szövetségnek.

 

A pályázatot a szövetség postacímére kérnénk elküldeni, (1023 Budapest, Frankel Leó u. 49.) melyet a Szakmai Bizottságnak továbbítunk. A bizottságnak jogában áll kiegészítõ adatokat kérni, ill. a pályázót szakmai elbeszélgetésre behívni.
Az engedélyt a tanúsítvány használatára a Szakmai Bizottság szigorú elbírálása és az elnökség jóváhagyása után kapják meg az elõadók.
A tanúsítvány ára 1000.-/db, mely összeg támogatásként a szövetség számlájára folyik be. A tanúsítvány sorszámozott, bármilyen formában történõ sokszorosítása tilos, jogtalan felhasználása a Magyar Természetgyógyászok Szövetségébõl való kizárással jár.
Az elõadó köteles a kiadott tanúsítványokról pontos nyilvántartást vezetni és azt megküldeni a titkárságra.
Az elõadó jogosult a elõadásai hirdetésénél közzétenni, hogy hallgatói a szövetség tanúsítványát kapják.

 

 

NYILATKOZAT

 
Alulírott …………………………….…. nyilatkozom, hogy elõadásaimon a Magyar Természetgyógyászok Szövetsége tagjainak, érvényes tagsági kártyájuk felmutatása ellenében a elõadás részvételi díjából min. 10% kedvezményt biztosítok

Nyilatkozom, hogy a kiadott, sorszámozott tanúsítványokról pontos nyilvántartást vezetek, mely nyilvántartást megküldök a szövetségnek.
Kelt: …………………………..
…………………………………
nyilatkozó