Intraszensz

Az elfelejtett képesség - Érzékszerveken túli érzékelés 

  
Különleges képességnek hisszük, és ámulattal vagy éppen kétkedve nézünk azokra a gyógyítókra, akik kezükkel a beteg teste körül pásztázva megmondják, mi a problémája, majd energiaátadással meggyógyítják. Azt pedig, hogy úgy is lehet vizsgálni és kezelni, hogy a gyógyító nincs is egy helyiségben a beteggel, végképp csodának vagy sarlatánságnak tartjuk. Pedig ez a képesség állítólag mindenkiben ott szunnyad, és feléleszthetõ. 
  
Testünket energiamezõ járja át, és veszi körül, pajzsként védve azt a kívülrõl érkezõ információktól. Ez a mezõ, vagyis auránk ugyanis állandóan ki van téve a körülöttünk levõ energetikai és információs hatásoknak, amelyek világnézetünkbõl, érzelemvilágunkból, tevékenységeinkbõl, életkörülményeinkbõl, társadalmi és kulturális környezetünkbõl, neveltetésünkbõl, genetikai programunkból vagy kozmikus és transzcendens tényezõkbõl fakadnak. Ha auránk nem tudja felfogni és feldolgozni az õt érõ energiainformációk millióit, akkor ezek elváltozásokat okoznak az energiamezõben, amelyek ha sokáig állnak fenn, megváltozik a „védõpajzs” alatti szervek mûködése is, és kialakulnak a különféle betegségek. Ezeket az aura-elváltozásokat képesek érzékelni és korrigálni a bioenergetikusok, érzékenységüket és különbözõ technikákat felhasználva. A gyógyításhoz szükséges érzékenység azonban fejleszthetõ, a technikák pedig megtanulhatók. Erre ad lehetõséget többek között a Magyar Természetgyógyászok Szövetségének közel húsz éve mûködõ iskolája, a Természetgyógyász Akadémia, melynek vezetõjével, és egyben a szövetség elnökével, Dr. Taraczközi István orvos-természetgyógyásszal beszélgettem. 
- Kétéves természetgyógyász képzésük keretében extraszensz és intraszensz bioenergetikát is oktatnak. Milyen technikák ezek? 
- Az extraszensz bioenergetika egyrészt az „érzékszerveken túli érzékelést” jelenti, melynek során az aura elváltozásait – az energiatöbbletet illetve az energiahiányt – érzékeljük, és ebbõl következtetni tudunk az adott belszervekben lezajló betegségekre, valamint azok tendenciájára. Az „energetikai feltérképezéssel” a testi betegségeken túl a pszichés problémák, mint a depresszió vagy az öngyilkossági hajlam, továbbá a mindennapi életünk során változó energetikai állapot, mint a stressz, a fizikai túlterheltség is jól kimutatható az aurából. A vizsgáló a beteg aurájába hatol, és ujjaival felveszi a belõle áramló energiainformációkat, ezután elemzi azokat, majd ugyancsak ujjai segítségével energiát közvetít a beteg felé. Az extraszensz bioenergetika másik fontos része tehát a gyógyítás, melynek során a gyógyító az Univerzum energiáit használja fel, és saját energiaterén keresztül tudatosan irányítja a beteg felé úgy, hogy az aura különbözõ rétegeiben dolgozva az egyenetlenségek kiküszöbölésére, azaz az energiamezõ harmonizálására törekszik. Míg az extraszensz bioenergetika az ember testét körülvevõ energiamezõ eltéréseit vizsgálja és korrigálja, addig az intraszensz bioenergetika célja a testbe való behatolás az energiamezõ segítségével, majd az egyes szervek részletes „letapogatása”, „felszeletelése”, a szervrendszerek „feltérképezése”, a diagnózis felállítása és a gyógyítás. Ezzel a technikával egy erõs energiakoncentráció után a gyógyító energiamezejét a harmadik szemén keresztül a vizsgált személy harmadik szemére irányítja, és ezen a csakrán keresztül belép a koponyaüregébe. Ezután következik az energiapásztázás, melynek során az egyes szerveket, szervrendszereket végigvizsgálja, mintha vízszintes és függõleges szeletekre vágná. A vizsgált szervek felõl jövõ információ azonnal visszajut a gyógyító szervezetébe, ahol különbözõ tüneteket - vizuális, hallási, szaglási, tapintási és kinesztetikus érzeteket, érzelmeket illetve konkrét gondolatokat hozhat létre a beteg szerveinek és lelkiállapotának megfelelõen. Amint ezeket a gyógyító észleli, az általa irányított energia már a vizsgálattal egy idõben gyógyító hatású is. Az energiapásztázás és a vele egyidejû gyógyítás után a gyógyító kilép a beteg energiarendszerébõl ugyancsak a harmadikszem csakrán keresztül. Tulajdonképpen e képességek felszínre hozása és továbbfejlesztése történik tanfolyamaink során. 
- Egy átlagos érzékenységû ember is képes kifejleszteni ezeket a képességeket? 
- Mint ahogy zongorázni is bárki megtanulhat, csak nem mindenkibõl lesz Liszt vagy Chopin, hosszú gyakorlással mindenkiben ki lehet fejleszteni az energetikai gyógyítás „mûvészetét” is. Bár természet adta lehetõségeink nem egyformák, de ezek a képességek mindenkiben megvannak. Mint ahogy aurát is mindenki lát kisgyerekként, csak késõbb visszafejlõdik ez a fajta érzékelése, mert nem használja. 
- Mennyi idõ alatt, és hogyan éleszthetjük fel a bennünk szunnyadó extraszensz érzékelést és gyógyítást? 
- Bár egyedül is megpróbálkozhatunk vele egy megfelelõ könyv és sok gyakorlás segítségével, de érdemesebb szakembertõl megtanulni az alapokat. Mi egy kétnapos tanfolyam keretében oktatjuk az extraszensz bioenergetikát, ahol az elmélet mellett nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlatra. Elõször is meg kell tanulni maximálisan összpontosítani, és a külsõ zavaró tényezõket kizárni. Ezután ki kell fejleszteni a kezek extraszensz érzékenységét: a tenyereket a vizsgált személy testének két oldalán attól 5-10cm távolságban fentrõl lefelé mozgatva kezünkben könnyû melegséget, néha apró szúrásokat vagy ujjainkban bizsergést érzünk. Idõvel megtapasztaljuk a normál aura érzetét, és azt, hogy ahhoz képest mennyivel sûrûbb, tömöttebb az energiatöbblet, illetve milyen érzés, ha energiahiány van. Sok vizsgálat után az energiamezõ egyre kisebb elváltozásait is képesek leszünk érzékelni, és mindenki meg tudja különböztetni azt is, hogy milyen elváltozásoknál pontosan mit érez. Ezek az érzetek ugyanis mindenkinél másak. Vannak, akik egy-egy beteg testrész felett hideget vagy meleget, míg mások szúrásokat vagy szívó-taszító hatásokat éreznek. Ezután gondolatban energiát küldünk tenyerünkbe és ujjainkba - autogén tréningekkel egyébként bárki könnyen elérheti, hogy kezeiben meleget érezzen -, majd mintha egy láthatatlan rugalmas anyaggal bevonnánk a testet, lassan mozgatjuk körülötte kezünket. Az energetikai egyensúly létrehozásához különbözõ bioenergetikai fogásokat is meg kell tanulni. A kéz folyamatos mozgása és ezek alkalmazása közben az energiaátadással párhuzamosan a beteg testébõl érkezõ válaszreakciókat is érzékeljük – kezdetben csak melegséget, késõbb egyre árnyaltabb érzéseket. Tehát egy folyamatos adás-vétel történik a gyógyító és a beteg között. 
- Az intraszensz technika bonyolultabbnak tûnik… 
- Kétnapos tanfolyamunkon erõteljes energetikai képességfejlesztés, a harmadikszemes látás kifejlesztése történik, melynek során - többéves tapasztalatom alapján - a hallgatók háromnegyede legalább 80-90%-os, és csupán egynegyede közepes vagy annál rosszabb pontosságú diagnózist tud adni egy-egy vizsgált személyrõl. Minden alkalommal elvégzem azt a „kísérletet”, hogy a résztvevõk egy, a szomszéd teremben levõ hallgató zsákba tett személyes tárgyát - például pulóverét vagy tollát - megérinthetik, de nem láthatják, és a vizsgált személy sem tud róla, hogy az adott tárgyat kölcsön vettem tõle. A tárgy megérintése után a hallgatók elképzelik, és maguk elé vetítik a szomszéd teremben ülõ hallgató auráját, és megállapítják a korát, nemét, kinézetét, valamint a betegségeit, érzéseit és konkrét gondolatait, végrehajtva az energiapásztázást és a gyógyítást is ezen az auravetületen. Majd az eredményt a szomszéd terem hallgatói elõtt ismertetjük, és kérjük, hogy jelentkezzen, aki magára ismer. Minden alkalommal az a hallgató jelentkezik, akinek a személyes tárgyát a zsákba tettem, sõt anélkül, hogy elmondanánk, milyen módszerrel történt a diagnosztika, õ maga mondja el, hogy mintegy negyed órán keresztül úgy érezte, mintha letapogatták volna a szerveit, le tudja írni a vizsgálat menetét, és azt is, hogy konkrétan melyik szerveit, érzéseit és gondolatait érzékelte a vizsgáló. 
- Izgalmasan hangzik, hogy szinte bárki megtanulhat egy olyan diagnosztikát és gyógymódot is, ahol nem is feltétlenül szükséges, hogy a beteg és a gyógyító egy helyen legyen. Kinek ajánlja ezt elsõsorban?
- Az intraszensz bioenergetika elsajátítására és alkalmazására is bárki képes, aki mentálisan egészséges, és az extraszensz technikákat már 100%-ig ismeri és használja, valamint alapvetõ anatómiai és természetgyógyászati ismeretekkel rendelkezik. Azonban tudni kell, hogy ez a technika nagyon nagy energiaveszteséggel jár, és rendkívül megviseli a gyógyító szerveit és energiaszintjét. Ezért kiegyensúlyozott, megfelelõ energiaszintû, egészséges embereknek ajánlom, akik ismerik, és alkalmazni tudják azokat a technikákat, amelyekkel képesek feltölteni energiarendszerüket. Az intraszensz gyógyításnál nagyon fontos, hogy a gyógyító minden kezelés elõtt saját auráját, ami körülbelül két méteres, legalább kétszeresére képes legyen megnövelni, és a kezelés közben vészesen lecsökkent energiamezõt is azonnal fel tudja tölteni. Tudom, hogy elsõ olvasatra abszurdnak tûnik mindez, de húsz év bioenergetikusi munka áll mögöttem, melynek során saját magamat is számtalanszor ellenõriztem, ugyanis orvosként nem akartam elhinni, hogy ez a jelenség, amely a köztudatban intuícióként vagy sejtésként él - ám ez utóbbi csak egy kis szeletét fedi le a fentiekben ismertetett lehetõségeknek - valóban mûködik. 
  
Elixír-tipp: 
A Természetgyógyász Akadémia képzéseirõl és a külsõs érdeklõdõk számára is nyitott tanfolyamokról a www.termeszetgyogy.hu oldalon tájékozódhat. 
  
Denkinger Anita