Magyar Feng Shui

Magyar Energetikai Térrendezés – Magyar Feng Shui 

  
A Kínából hozzánk érkezett Feng Shui alatt energetikai térrendezést értünk. Az Öt Elem Tannak megfelelõen a lakóházunk elhelyezkedésének megválasztása, a helyiségek beosztása, az abban található berendezések, kiegészítõk Feng Shui szerint történõ elhelyezése kihat nemcsak mindennapi életünkre, hanem jövõbeni lehetõségeinkre is nagy befolyással bír. 
A lehetõségek nemcsak a gazdagság, siker, karrier, szellem területén bontakozhatnak ki, hanem az egészségünkre is vonatkozik. 
A magyar energetikai térrendezés pont az a tantárgy, mely arra világít rá, amit már több ezer év óta a történelem során is megtapasztaltunk, hogy nincsenek elszigetelt nemzetek, elzárt kultúrák. Köszönve a régészeti feltárásoknak, valamint a nyelvészeti és kulturális területen megjelenõ kutatási eredményeket figyelve, kiderül, hogy a magyar nép egy olyan világszemlélettel bírt, mely kihatott élete minden területére. Nem csak a hitére, a temetkezési szokásokra, a sírokban a halottak tájolására, a temetõk rendjére, hanem házasodási, gyereknevelési szokásokra, a házban levõ dolgok elhelyezésére, az ültetési rendre, az étkezési szokásokra, az öltözeti és viseleti szokásokra, de a nyájak terelésére, a téli és nyári szállások megválasztására is. 
Ha nem is jól ismert, de valahol érezzük az asztal körüli ültetésrend fontosságát. Nézzük a több ezer éves törvényt, a „Rendet” és annak jelenkori hatásait. 
Az asztalfõn az „Apa” ült. Tõle balra az asszonynép, szíve mellett a felesége, majd lányai, unokái. Jobbján a legidõsebb fiú kap helyet, majd kor szerint tovább a férfiak, fiúk. Az apa joga és kötelessége az étel szétosztása, a „kenyértörés”, de ezt átadhatja asszonyának is. Ha vendég van, akkor az apa szed ételt a vendégnek. 
Most nézzük az ülésrend XXI. századi változatát. Itt a tárgyalóasztalnál ül a fõnök, körülötte jobbra, balra rang szerint a beosztottak. A nagy számok törvénye igazolja, hogy minél messzebb ül a központi helytõl valaki, annál inkább kegyvesztettnek érzi magát, energetikailag még ellenséges karaktert is felvehet. Pedig csak rossz helyen ül. Férj-feleség ne üljön egymással szemben, egymás mellett a helyük, akkor béke van a családban. 
  
A magyarok tökéletesen tisztában voltak az energetikai rendszerekkel, az energetikai térrendezéssel, melynek eredményei részben mai napig megmaradtak szokásainkban, hagyományainkban, ill. mondákon, meséken, balladákon keresztül, táncainkban, népdalainkban, rovásírásunkban megõrzõdtek. 
Ezt a fajta energetikai gondolkodást nemcsak, hogy nem szabad elfelejteni, hanem kötelezõ megismerni, továbbadni, életünk során felhasználni.