12 alapelv

A világegyetem alapelvei Ohsawa és a Sárga császár szerint
 

Az egyesítõ elv tizenkét tantétele
 

 • Az Egyetlen Végtelen valósul meg a komplementer és ellentétes erõk a jin és jang végtelen átalakulásaiban.
 • A jin és jang folyamatosan valósul meg a végtelen univerzum örök mozgásában.
 • A jin centrifugális (központtól távolodó). A jang centripetális (központhoz közelítõ). A jin és jang együtt hozzák létre az energiát és minden jelenséget.
 • A jin vonzza a jangot, a jang vonzza a jint.
 • A jin taszítja a jint, a jang taszítja a jangot.
 • taszító erõ a hasonló összetevõk közti különbséggel arányos, a vonzóerõ pedig az egymáshoz nem hasonlítható összetevõk közti különbséggel.
 • Minden jelenség mulandó, és a bennük lévõ jin- és jangtartalom szüntelenül változik.
 • Nincs olyan dolog, amely csak jin vagy csak jang lenne. Mindena két erõ változó arányából tevõdik össze.
 • Semmi sem semleges: mindig vagy a jin, vagy a jang van túlsúlyban.
 • A nagy jin vonzza kis jint. A nagy jang vonzza a kis jangot.
 • Határhelyzeteikben a jin jangot, a jang jint hoz létre.
 • természetben található minden forma és dolog jang a közepén és jin a felszínén.

 

Sági István