Taraczközi rajzteszt

A rajzom én vagyok! 

  
Tudatalattink féltve õrzött emlékei, örömünk, fájdalmunk, sõt egész jellemünk érvényre jut, ha rajzolunk. Óriási kifejezõ ereje minden vonással közelebb visz saját lelkünkhöz, önmagunk igazi megismeréséhez. Nem is gondolnánk, hogy egyetlen rajzunkban ott rejtõzik az életünk - minden motívum, vonal és árnyék rólunk árulkodik. 
  
A rajz az egyik legõsibb kommunikációs eszköz, amellyel az ember kifejezte érzéseit. Az egyedfejlõdés során is korán megjelenik: már kisgyerekként rajzolunk útjára engedve fantáziánkat. Aztán felnövünk és tapasztalunk, s mindazt, amit mélyen magunkban hordozunk, ösztönösen csalogatja elõ a rajz. Talán éppen ez benne a legfélelmetesebb, hiszen senkit sem csaphatunk be, sem másokat, sem önmagunkat – a rajzunk õszinte. Nem véletlen, hogy a pszichológia figyelme egyre erõteljesebben irányul a rajzoltatás fontossága felé. Jelentõségét az is igazolja, hogy ma már egyre több területen alkalmaznak különféle rajzteszteket - a házassági tanácsadástól, a munkaköri alkalmassági vizsgálaton és pályaválasztási tanácsadáson át egészen a bûnügyi felderítésig. 
„Fa-ház-kerítés-út-nap-kígyó” teszt 
Többféle rajzteszt létezik, az ember, az arc, a fa, a virágok, illetve a család rajzoltatásán át a többmotívumos tesztekig. Dr. Taraczközi István orvos-természetgyógyász egy hatmotívumos (fa-ház-kerítés-út-nap-kígyó) rajztesztet fejlesztett ki, melyet tizennégy éve alkalmaznak különféle területeken. Ez a teszt alapvetõen a testi és lelki problémák diagnosztizálására alkalmas, tehát elsõsorban a gyógyítás szolgálatában áll. A Taraczközi-módszerrel történõ elemzés során a rajzoló a lap bal felsõ sarkában egymás alá felírja a fent említett hat motívumot, majd lerajzolja õket. Az analitikus mindig a kép egészébõl kiindulva figyeli meg az egyes elemek lapon való elhelyezkedését, egymáshoz való viszonyát és méretét, majd egyenként is elemzi õket. Részletesen megvizsgálja azok vonalvezetését, árnyékolását, szerkezetét, melynek során, mint a grafológiában, minden apróságnak jelentõsége van. 
Árulkodó motívumok 
Fa: A fa az érzelmi életet szimbolizálja. Lombkoronája, dõlése, nagysága, levelezettsége, a törzs vastagsága, a fa talajhoz való viszonya mind fontos jegyek. Testi szempontból a tüdõ állapotát mutatja. 
Ilyen a fája annak, aki 
- lelkizõs: ha a fa hangsúlyos a többi elemhez képest, például nagyobb, mint a ház, akkor alapvetõen emocionális beállítottságú emberrõl van szó, aki döntéseit hajlamos érzelmi alapon meghozni. 
- félrelép: ha két fát rajzolunk, arra utalhat, hogy párunk mellett máshoz is kötõdünk érzelmileg. A megcsalás tipikus rajza, amikor az egyik fa a ház mellett, a kerítésen belül van, a szeretõt jelképezõ fa pedig távolabb, a kerítésen kívül, esetleg az út túloldalán. 
- anya szeretne lenni: a fészekkel, madárfiókával vagy etetõvel díszített fa utalhat a gyermek utáni erõs vágyakozásra. 
- allergiás: ha a „felfújt” lombkoronájú fa ágain megjelenik egy-két kis levél. 
Ház: Az egót, a tudatot jelképezi. A ház nagysága, formája, díszítettsége, az ajtók-ablakok nagysága, azok nyitottsága vagy zártsága, a többi motívumhoz való helyzete az egyén külvilághoz való viszonyára, az én meghatározására utal. Szervileg a szomatikus test megfelelõje. 
Ilyen házat rajzol, aki 
- jobbnak szeretne látszani, mint amilyen: aki elégedetlen a valósággal, és mást szeretne mutatni kifelé, mint amilyen valójában, síkbeli házat rajzol térbeli helyett. 
- szeretet van otthonában: füstölgõ kéményt tesz a háztetõre. 
- szemproblémával küzd: a ház ablakait megerõsített vonallal rajzolja. 
Kerítés: Kifejezi az egó körüli mozgáslehetõséget. A kerítés nyitottsága vagy tömörsége, átláthatósága, magassága, elhelyezkedése döntõ fontosságú. Testi szempontból a gerincoszlop betegségére lehet következtetni belõle. 
Ilyen a kerítése annak, aki 
- nyitott: vagy elfelejt kerítést rajzolni, vagy ha van, akkor átlátni rajta, van kapuja, és nem keríti körbe a házat. 
- gerincproblémával küzd: ha a kerítést megerõsíti, vagy lécei hegyesek és szúrósak. 
Út: Lehet egyenes vagy görbe, valahová vezetõ vagy semmibe veszõ, felezõvonallal ellátott, szélein megerõsített, göröngyös, vagy tüskékkel teleszórt. Általában az illetõ életútjáról árulkodik. Szervileg az erek, a gyomor-béltraktus betegségeire utalhat. 
Ilyen az útja annak, aki 
- tudja, mit akar: a határozott és egyenes út arról árulkodik, hogy rajzolójának kialakult elképzelése van jövõbeni céljairól, feladatairól, szerepérõl. 
- választás elõtt áll: aki tanácstalan, nagy döntés elõtt áll, és már-már kilátástalannak látja a helyzetét, általában útelágazást rajzol. 
- szív-és érrendszeri problémával küzd: a kanyargós és hullámzó út utalhat meglevõ, vagy kialakulóban levõ szív-és érrendszeri problémára. 
Nap: Önmagában az emberek optimizmusát fejezi ki. Lehet kicsi vagy nagy, mosolygós, felkelõ vagy lemenõ, zeniten álló, a kép valamelyik sarkában rejtõzõ, vagy felhõk mögé bújó. Sugarai lehetnek szikrázóak, esetleg túl erõsek, már-már tüskések. A tudat, a psziché, a fej problémáinak hordozója. 
Ilyen napot rajzol, aki 
- optimista: a napnak van szeme, szája, és barátságos, mosolygós. Vagy ha a napkorong üres, akkor is kellemes ránézni, mert ragyog. Sugarai lágyak, semmiképp sem szúrósak vagy tüskések. 
- drogos: ijesztõ, ördögi arcok jelennek meg a napkorongban, általában ferde szájjal. Az erõs narkósok sokszor csak félkész, befejezetlen napot rajzolnak. 
- fejfájós: aki a nap korongját megerõsíti, vagy sugarai - ha nem is az összes-, átszúrják a korongot, hajlamos a fejfájósságra. 
Kígyó: Részben a hitélet kifejezõje, amely nemcsak a vallásra utal, hanem az emberekbe, az életbe és önmagunkba vetett hitünkre. Másrészt a szexualitáshoz való viszonyunkat jelképezi. A kígyó alakja, formája, nagysága, elhelyezkedése, a többi szimbólummal való kapcsolata vagy elkülönülése mind-mind árulkodik szexuális viselkedésünkrõl. Testi szempontból a kismedencei szervek betegségének mutatója. 
Ilyen a kígyója annak, aki: 
- fontosnak tartja a szexet: a tekeredõ, normális méretû kígyó az egészséges libidó jele. 
- nem éli meg a nõiségét: ha a kígyó a többi motívumtól távol van, szinte nem is része a képnek, akkor a rajzoló szexualitását valamilyen értelemben, testileg vagy lelkileg, elutasítja. 
- szeretne hinni, kapaszkodni valamiben: a határozott vonallal rajzolt, nem spirális, a többi motívumtól elkülönülõ nagy kígyó a hittel, hinni akarással áll kapcsolatban. 
- kismedencei szervi problémái vannak: ilyenkor a kígyó teste meg van törve, vagy kacskaringós díszítés van rajta. 
Mirõl árulkodik az elrendezés? 
A hasonló jellemû, vagy azonos problémával küzdõ emberek hasonlóan rendezik el a hat motívumot. Ennek alapján négy alaptípus létezik: 
- Listázó: a bal felsõ sarokban fentrõl lefelé, egymás alá írt motívumnevek mellé rajzolja közvetlenül az egyes elemeket kicsiben. Az ilyen emberek végrehajtó típusúak, precíz munkára alkalmasak, például kiváló könyvelõk lehetnek. 
- Mechanikus: nem közvetlenül a felsorolás mellé, de annak sorrendjében rajzolja le az egyes motívumokat. Ezek az emberek racionálisak, logikusak, például jó mérnök lehet belõlük. 
- Lineáris: a felsorolás sorrendjéhez ragaszkodva, az elemeket egy idõtengelyre felfûzve rajzolja. Szintén racionális gondolkodásról árulkodik, sok tudós rajza ilyen. 
- Organikus: a felsorolástól függetlenül, maga rendezi el a motívumokat úgy, hogy azok egységet alkotnak. Az ilyen emberek tudnak dönteni és alternatívákat felállítani. Jó vezetõk, kreatívak, magasabb szintû, szintetikus gondolkodásra képesek. 
A rajzteszt nagyon összetett, a pontos elemzéshez sok szempontot kell figyelembe venni, és ez komoly szakértelmet igényel. Ezért aki rajzol vagy rajzoltat, semmiképp se vonjon le messzemenõ következtetéseket a fentiek alapján, mert azok csak kiragadott példák.